top of page

Påverka klimatförändringar - när du bokar en kurs!


Ett av de absolut största miljöhoten i världen är den globala uppvärmningen. Att temperaturen på jorden stiger påverkar klimatet globalt. Det leder till att arter utrotas, världshav stiger, odlingsförhållanden försämras och vattentillgångar minskar.


En liten ökning av medeltemperaturen får stora konsekvenser och leder till fler extrema väder, som till exempel mer torka, orkaner, kraftiga regn och översvämningar. Fattiga människor på afrikanska landsbygden är de som drabbas allra hårdast av klimatförändringarna.


Vi i Systrar i bergen vill tillsammans med er bjuda in till möjligheten att göra skillnad och ta ansvar för att påverka klimatförändringen i naturen som vi älskar så mycket.


På våra flesta kurser kan du nu lägga till en liten summa om 125 kr för att plantera träd i samarbete med VI-skogen. Varje köp sammanställs den sista varje månad och har du varit med och bidragit skickas en bekräftelse på att minst 5 träd har planterats med din hjälp!"Träd slår rot, slår ut och blir till liv och möjligheter. De kan leva i många långa år och ger mängder av vinster för både människa och klimat under sin livstid. Träd ger bördigare jord och större skördar, mer mat på bordet och större motståndskraft mot klimatförändringarnas effekter."klimatkompensera och påverka klimatet
Bild från Vi-skogen.


Avskogning bidrar till växthuseffekten

En bidragande orsak till växthuseffekten är avskogning. Mer än 20 % av klimatförändringen beror på avskogningen och mellan 1-2 procent av skogen i världen försvinner varje år. Att skogen huggs ner beror bland annat på en växande befolkning som behöver mer resurser och ytor för att exempelvis odla mat och föda upp djur på. Många platser i Afrika saknar elektricitet och skog huggs därför ner för att användas till ved att elda med, exempelvis när man lagar mat eller värmer vatten.


Vi-skogen utbildar lokalbefolkningen i agroforestry – hållbara metoder för trädplantering. Källa: www.viskogen.seFör frågor kontakta oss hej@systraribergen.se.

Comentarios


bottom of page